20.02.2016 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Gruppe Krisis: Μανιφέστο ενάντια στην εργασία
Norbert Trenkle: Κλυδωνισμοί στην παγκόσμια αγορά
Anselm Jappe: Πίστωση επί θανάτου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Σωκράτης Παπάζογλου
Εύη Παπακωνσταντίνου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Λία Γυιόκα

εκδόσεις των ξένων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ:
ΤOMASZ KONICZ
Παντού είναι Ελλάδα
9
GRUPPE KRISIS
Μανιφέστο ενάντια στην εργασία
13
NORBERT TRENKLE
Κλυδωνισμοί στην παγκόσμια αγορά
101
ANSELM JAPPE
Πίστωση επί θανάτου
129

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ